Use $item["id"] for 48
Use $item["title"] for Tvistlösning och processrätt
Use $item["text"] for

Om det är möjligt försöker vi alltid hjälpa våra klienter med rådgivning så att de så långt som möjligt kan undvika att hamna i en rättslig tvist. Tyvärr går det inte alltid att undvika tvister och då är det viktigt att ha ett engagerat ombud som företräder klientens intressen och som för dennes talan på ett effektivt sätt. Alla våra advokater och biträdande jurister arbetar med tvistlösning och kan vara ombud både i och utanför domstol.

 

 


Use $item["picture"] for /content/files/nyabilder/istock-586055578.jpg
Use $item["sort"] for 12

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.