Förvaltning av dödsbon

Boutredningsman och skiftesman

När någon går bort ska dödsboet förvaltas och avvecklas och det ska även ske ett arvskifte. Om det uppstår konflikter mellan dödsbodelägare kan en boutredningsman förordnas att ta över förvaltning av dödsboet och den egendom som ingår i detta. Uppstår det konflikter kring arvskiftet kan en skiftesman förordnas att medla mellan de inblandade och i sista hand genomföra ett tvångskifte.

God man & förvaltningsuppdrag

God man enligt samägandelagen

Det kan i bland uppstå konflikter mellan dem som gemensamt äger en fastighet eller sak. En god man kan då förordnas att förvalta eller sälja egendomen.

Likvidator

Ett aktiebolag upplöses om bolagsstämman beslutar detta, och i vissa fall även under andra omständigheter. En likvidator förordnas att ta över förvaltningen av bolaget och att avveckla detta så att det kan upplösas.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.