Use $item["id"] for 72
Use $item["title"] for Förvaltning av dödsbon
Use $item["text"] for

Boutredningsman och skiftesman

När någon går bort ska dödsboet förvaltas och avvecklas och det ska även ske ett arvskifte. Om det uppstår konflikter mellan dödsbodelägare kan en boutredningsman förordnas att ta över förvaltning av dödsboet och den egendom som ingår i detta. Uppstår det konflikter kring arvskiftet kan en skiftesman förordnas att medla mellan de inblandade och i sista hand genomföra ett tvångskifte.


Use $item["picture"] for /content/files/nyabilder/istock-487177731_ratt.jpg
Use $item["sort"] for

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.