Use $item["id"] for 13
Use $item["firstname"] for Fabian
Use $item["lastname"] for Bergström
Use $item["phone"] for 070-301 20 73
Use $item["title"] for Biträdande jurist
Use $item["mail"] for fabian.bergstrom@crusner.se
Use $item["office"] for Array
Use $item["language"] for Array
Use $item["membership"] for
Use $item["information"] for

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2015)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2017-)

Vänersborgs tingsrätt, notarie (2015-2017)

Verksamhetsområden

Allmän humanjuridik, målsägandebiträde, arv och testamente, särskild företrädare för barn, ekonomisk familjerätt, familjemål, god man i mål om äktenskapsskillnad m.m. utlänningsrätt samt offentligt biträde i LVM, LVU, LPT och LRV.


Use $item["image"] for /content/files/images/staff/fabian__002_2.jpg
Use $item["business"] for Array

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.