Use $item["id"] for 101
Use $item["firstname"] for Louise
Use $item["lastname"] for Kroon
Use $item["phone"] for 070-301 90 20
Use $item["title"] for Biträdande jurist
Use $item["mail"] for louise.kroon@crusner.se
Use $item["office"] for Array
Use $item["language"] for Array
Use $item["membership"] for
Use $item["information"] for

Utbildning

Jur. kand., Uppsala Universitet (2016)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Linköping (2018-2019)

Förvaltningsrättsnotarie vid Förvaltningsrätten i Linköping (2017-2018)

Handläggare, Skatteverket (2014)

Handläggare, Migrationsverket (2012, 2013, 2016)

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde, god man, familjerätt, utlänningsrätt, mänskliga fri- och rättigheter och offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV samt övriga förvaltningsrättsliga mål.

Särskilt intresse för djur. Åtar sig därför uppdrag inom djurjuridik och särskilt hundjuridik. Det kan röra frågor i samband med köp och försäljning av hund, upplåtelse av hund, tvister mellan hundägare, skadestånd med anledning av djurskador, försäkringstvister samt övriga djurhållningsfrågor.


Use $item["image"] for /content/files/louise_kroon_1.jpg
Use $item["business"] for Array

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.