Medarbetare

Titel

Kontor

Verksamhetsområde

Jessica Bergström

Advokatassistent

Utbildning

Aff. jur. kand.

Paralegalutbildning, Juristassistent KY-Akademien (2009)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2015-)

Hyres- och arrendenämnden i Göteborg, handläggare (2010-2015)

Verksamhetsområden

Arv och testamente samt ekonomisk familjerätt.

Övrigt

International Legal English Certificate, Cambridge University (2009)

Mobil: 070-301 66 91
E-post: jessica.bergstrom@crusner.se
Kontor: Borås
Språk: Engelska

Frederic Courcambeck

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2012)

LL.M. International Human Rights law, Raoul Wallenberg Institut, Lunds universitet (2009)

Maitrise de Droit International, Université Jean Moulin Lyon III (2005)

English Law certificate Level I, Institut de Droit Comparé, Université Jean Moulin Lyon III (2004)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Migrationsverket, beslutsfattare asyl- och förvaltningsprocess (2013-2019)

Verksamhetsområden

Allmän human- och affärsjuridik, utlänningsrätt, migration.

Mobil: 070-301 02 11
E-post: frederic.courcambeck@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska
Franska

Monica Crusner

Advokat, VD och byråinnehavare

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (1998)

Marknadsekonom, DIHM (1988)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2001-)

SVEFO (1998–2001)

Advokaterna Arnewid och Hök (1988-1990)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, hyresrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, fordringar, immaterialrätt, marknadsrätt, obeståndsrätt, offentlig upphandling, sport- och underhållningsjuridik, transaktionsjuridik, processrätt samt tvistelösning

Övriga meriter

Kommersiella styrelseuppdrag i ett flertal bolag bl a Borås Bil-koncernen.

Styrelseordförande Företagarna Västra Götaland

Fullmäktigeledamot och ledamot av valberedningen i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Ledamot av valberedningen i StyrelseAkademien Västsverige

Skiljenämndsledamot i Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Mottagare av ett flertal utmärkelser, bl a riksfinalist i Beautiful Business  Award, finalist i Entrepreneur of the Year, vinnare av Årets Affärsnätverkare Västra Sverige

Mobil: 070-301 60 00
E-post: monica@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Linköping
Motala
Norrköping
Stockholm
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska
Franska
Medlemskap: Göteborg Mölnlycke Soroptimistklubb m.fl.

Thérese Dahlkvist

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet (2019)

Utbytestermin, Universität Luzern (2017)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2020-)

Åklagarkammaren i Uddevalla, beredningsjurist (2019-2020)

Advokaterna Hurtig & Partners, praktikant (2018-2019)

Åklagarkammaren i Uddevalla, praktikant (2018)

Verksamhetsområden

Mobil: 0703010635
E-post: therese.dahlkvist@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska

Carl-Johan Dahlöf

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2017)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Länsförsäkringar, skadereglerare (2015-2019)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, fastighet- och entrepenadrätt, skadestånd och försäkringsrätt.

Mobil: 070-301 09 65
E-post: carl-johan.dahlof@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Engelska

Andreas Ekenger

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2000)

Legal English Cerificate, Cambridge University (2009)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2012-)

Advokatfirman Åberg i Göteborg AB (2007-2012)

Folksam (2006-2007)

Australian Pensioners Insurance Agency (2005)

Folksam (2003-2004)

If Skadeförsäkring (2002-2003)

Volvia Försäkringar (2000-2002)

Verksamhetsområde

Skadeståndsrätt, försäkringsrätt, socialförsäkringsrätt och personskador.

Mobil: 070-731 06 70
E-post: andreas.ekenger@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska
Medlemskap: Personskadeförbundet RTPs juridiska nätverk, Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg och Föreningen för Personskadereglering i Göteborg

Jakob Eklund

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2014)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2017-2019)

Kronofogden (2015-2017)

Skatteverket (2014)

Verksamhetsområden

Brottmål (målsägandebiträde), migrationsrätt, familjerätt, ekonomisk familjerätt, arvsrätt, fastighetsrätt, fordringsrätt, avtalsrätt, LVU, LVM och LPT, personskador, socialförsäkringsrätt och arbetsrätt.

Mobil: 070-301 20 73
E-post: jakob.eklund@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska

Marite Ekman

Ekonom

Utbildning

Förvaltningsekonom, Mittuniversitetet (1985)

Beskattningsrätt, Göteborgs universitet (1992)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2006-)

Handelsbanken (2000-2001)

Sparbanken Sverige (1985-1996)

Mobil: 070-301 77 54
E-post: marite.ekman@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Engelska
Medlemskap: Göteborg-Mölndal Soroptimistklubb

Alice Eriksson

Advokatsekreterare

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2007-)

Folkhögskola (1996-2006)

Stockholms Stadshus, jur. avd. (1987-1989)

FSB Inkasso HB (1980-1987)

Berkel AB (1975-1980)

Mobil: 070-301 41 18
E-post: alice.eriksson@crusner.se
Kontor: Linköping
Motala
Språk: Engelska
Medlemskap: LIF

Oscar Hillmann

Advokat

Utbildning

Jur. kand., Lunds universitet (2016)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2017-)

Annot Advokatbyrå (2016-2017)

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, god man i mål om äktenskapsskillnad m.m. utlänningsrätt samt offentligt biträde i LVM, LVU, LPT och LRV. Även entreprenadrätt och associationsrätt.

Mobil: 070-301 16 32
E-post: oscar.hillmann@crusner.se
Kontor: Linköping
Norrköping
Språk: Engelska
Franska

Anna-Zara Hägglund

Advokat

Utbildning

Jur. kand., Stockholms universitet (2014)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2016-)

Advokatfirman Åberg i Göteborg (2016)

Skaraborgs tingsrätt, notarie (2014-2016)

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, god man i mål om äktenskapsskillnad m.m. utlänningsrätt samt offentligt biträde i LVM, LVU, LPT och LRV.

Mobil: 070-301 01 74
E-post: anna-zara.hagglund@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska

Johan Jernryd

Advokat, Notarius Publicus

Utbildning

Jur. kand., Lunds universitet (2006)

Ekonomistudier, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2011-)

Borås tingsrätt, notarie (2010-2011)

Fortis Bank/Intertrust (2006-2010)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, arbetsrätt, avtal och transaktioner, bank och finans, bolagsrätt, fastigheter och entreprenader, fordringar, obestånd, offentlig upphandling, immaterialrätt, marknadsrätt, underhållningsjuridik, kommersiella tvister, processrätt, skadeståndsrätt, förordnandeuppdrag samt offentligt försvar och Notarius Publicus.

Mobil: 070-301 05 70
E-post: johan.jernryd@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Språk: Engelska
Medlemskap: BNI Alingsås Grand Hotell

Filip Knezevic

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2015)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Migrationsverket, asyl- och förvaltningsprocesshandläggare (2015-2019)

Verksamhetsområde

Allmän affärsjuridik, utlänningsrätt, migration.

Mobil: 070-301 87 77
E-post: filip.knezevic@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska
Bosniska
Kroatiska
Serbiska

Louise Kroon

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Uppsala Universitet (2016)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Linköping (2018-2019)

Förvaltningsrättsnotarie vid Förvaltningsrätten i Linköping (2017-2018)

Handläggare, Skatteverket (2014)

Handläggare, Migrationsverket (2012, 2013, 2016)

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde, god man, familjerätt, utlänningsrätt samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV.

Mobil: 070-301 90 20
E-post: louise.kroon@crusner.se
Kontor: Linköping
Motala
Norrköping
Språk: Engelska

Ulrika Larsson

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. mag., Linköpings universitet (2009)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2017-)

Advokatfirman Sandberg & Partners (2013-2017)

Crusner Advokatbyrå (2009-2013)

Verksamhetsområden

Arvsrätt, boutredningsman, skiftesman, bodelningsförrättare, god man enligt lag om samäganderätt, ekonomisk familjerätt, fordringar och allmän affärsjuridik.

Mobil: 070-641 27 26
E-post: ulrika.larsson@crusner.se
Kontor: Linköping
Motala
Språk: Engelska

Björn Lindroth

Advokat

Utbildning

Jur. kand., Stockholms universitet (1994)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2012-)
Genworth Financial (2008-2011)
Ekenberg & Andersson Advokatbyrå (2007-2008)
Amfa Finans (2000-2007)
Svefo Sverige (1998-2000)
SEB (1998)
Notarietjänstgöring (1995-1997)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, fordringsrätt, transaktioner, fastighetsrätt, entreprenadrätt, försäkringsrätt, immaterialrätt, offentlig upphandling, processrätt och tvistlösning.

Övriga meriter

Franskstudier, Université de Savoie, Annecy, Frankrike

Franskstudier, Université de Bourgogne, Dijon, Frankrike

Mobil: 070-301 07 83
E-post: bjorn.lindroth@crusner.se
Kontor: Stockholm
Språk: Engelska
Franska
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund

Annika M Becksén

Projektledare, Rätt App Sverige AB

Utbildning

Digital Marknadsföring, IHM (2016)

ARU, RMI Bergs (2006)

Managementutbildning, IHTTI, CH (1988-1992)

Projektledning, Gotia (1987)

DIHM Copy / Informatör (1986-1987)

Erfarenhet

Rätt App Sverige AB (2019 -)

Forsman & Bodenfors Factory AB (2004-2019)

Repronik AB (1995-2004)

Verksamhetsområden

Kommunikation, marknadsansvarig, projektledare på Rätt App Sverige AB som drivs av Crusner Advokatbyrå.

Mobil: 0709767109
E-post: annika.becksen@ratt.nu
Kontor: Göteborg
Språk: Engelska
Franska

Emelie Ravelli

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet (2019)

Political Science, University of California San Diego (2017-2018) 

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-) 

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik.

Mobil: 070-301 99 55
E-post: emelie.ravelli@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Varberg
Språk: Engelska
Tyska
Medlemskap: BNI Post

Anna Sandblom

Advokat

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2013)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2016-)

Borås tingsrätt, notarie (2014-2016)

PwC, skatterådgivare (2013-2016)

Verksamhetsområde

Allmän humanjuridik, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, god man i mål om äktenskapsskillnad m.m. utlänningsrätt samt offentligt biträde i LVM, LVU, LPT och LRV.

Mobil: 070-301 81 29
E-post: anna.sandblom@crusner.se
Kontor: Borås
Språk: Engelska

Helena Sjögren

Advokat

Utbildning

Jur. kand., Lunds universitet (1988)

Internationell rätt, University of California at Berkeley (1988-1989)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2016-)

Holland Advokatbyrå (2013-2016)

Crusner Advokatbyrå (2010-2013)

Sjögren juridik (2005-2010)

Finansinspektionen, rättschef Marknad och handel (2002-2005)

Finansdepartementet, rättssakkunnig Finansmarknadsavdelningen (1999-2002)

Hovrätten över Skåne och Blekinge/Svea hovrätt, hovrättsassessor (1994-1999)

Advokatfirman Ekholm & Söderlund (1992-1994)

Nacka tingsrätt, notarie (1990-1992)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, avtal och transaktioner, bolagsrätt, fastighetsrätt, fordringar, processrätt, tvistlösning och finansmarknadsjuridik.

Mobil: +46 (0)70-55 66 033
E-post: helena.sjogren@crusner.se
Kontor: Stockholm
Språk: Engelska
Tyska

Christine Staberg

Advokat

Utbildning

Jur. kand., Uppsala Universitet (2014)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2014-)

Advokaterna Hurtig and Partners, praktik (2013)

Uppsala Kvinnojours juridikjour, ideellt arbete (2010-2013)

Verksamhetsområden

Försvar, målsägandebiträde, allmän humanjuridik, LVU, LVM, LPT, LRV, godmans- och förvaltningsuppdrag, särskild företrädare för barn, vårdnadsärenden och  utlänningsrätt.

Mobil: 070-301 19 05
E-post: christine.staberg@crusner.se
Kontor: Linköping
Språk: Engelska

Karin Wålander

Advokat

Utbildning

Jur. kand., Stockholms universitet (2007)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2007–)

Advokatfirman Göran Wålander (2007)

Övriga meriter

Spelat i elitserien i handboll (2003-2007)

Verksamhetsområden

Brottmål, LVM, LVU, LRV, LPT samt särskild företrädare för barn och familjerätt.

Mobil: 070-912 13 35
E-post: karin.walander@crusner.se
Kontor: Linköping
Språk: Engelska
Medlemskap: RPIF och Linköping Connection

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.