Medarbetare

Titel

Kontor

Verksamhetsområde

Johan Arnstein

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2017)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2020-)

Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB, med inriktning mot humanjuridik och ekonomisk familjerätt. 

Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2017-2019), inriktning mot humanjuridik och straffrätt. 

Verksamhetsområden

Brottmål (målsägandebiträde), migrationsrätt, familjerätt, ekonomisk familjerätt och arvsrätt med särskild inriktning mot bouppteckning, testamente, äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakter, boutredningsman, bodelningsförrättare, arvskifte m.m. fastighetsrätt, avtalsrätt, LVU, LRV, LVM och LPT, förvaltarskap, god man, rättegångsbiträde. 

Mobil: 070-301 61 00
E-post: johan.arnstein@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska

Fanny Björklund

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet (2019)

Cambridge Advanced English Certificate (2013)

Erfarenhet   

Crusner Advokatbyrå (2021-)

Migrationsverket, asylhandläggare (2019–2020)

Trygg Hansa, skadereglerare (2017–2019)

Hurtig & Partners, praktikant (2018)

Verksamhetsområde

Utlänningsrätt, mänskliga fri- och rättigheter, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man, familjerätt, samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV

Mobil: 070-301 81 29
E-post: fanny.bjorklund@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska

Christoffer Bohlin

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Stockholms universitet (2019)

Affärsrättsliga programmet, Internationella Handelshögskolan i Jönköping (2011)

Utbytestermin ekonomi, Indian Institute of Management Bangalore (2009)

Erfarenhet   

Crusner Advokatbyrå (2020-)

Skatteverket Storföretagsenhet Stockholm, Kvalificerad utredare finansiella området (2018-2020)

Skatteverket Stockholm, Processföring och omprövningar (2015-2018)

Skatteverket Stockholm, Företagsbeskattning och borgenärsområdet (2015-2018)

Nordea finans Stockholm, Kundhandläggare finansiering (2011)

Verksamhetsområde

Allmän affärsjuridik, skatterätt, kommersiell tvistlösning.

 

 

Mobil: 070-301 77 25
E-post: christoffer.bohlin@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Uddevalla
Språk: Engelska

Sami Chérif

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Stockholms universitet (2020)

Magisterexamen i privaträtt och brottsforskning, Université Paris Ouest Nanterre La Défense (2010)

Juristexamen i privaträtt, Université Lumière Lyon II (2008)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2021-)

Migrationsverket, handläggare (2013–2015) och beslutsfattare (2015–2021), tillståndsprövning

Verksamhetsområden

Allmän humanjuridik, utlänningsrätt, migration, mänskliga fri- och rättigheter.

Mobil: 070-301 29 28
E-post: sami.cherif@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska
Franska
Arabiska

Frederic Courcambeck

Biträdande jurist - Föräldraledig

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2012)

LL.M. International Human Rights law, Raoul Wallenberg Institut, Lunds universitet (2009)

Maitrise de Droit International, Université Jean Moulin Lyon III (2005)

English Law certificate Level I, Institut de Droit Comparé, Université Jean Moulin Lyon III (2004)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Migrationsverket, beslutsfattare asyl- och förvaltningsprocess (2013-2019)

Verksamhetsområden

Allmän human- och affärsjuridik, utlänningsrätt, migration, mänskliga fri- och rättigheter.

Mobil: 070-301 02 11
E-post: frederic.courcambeck@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska
Franska

Monica Crusner

Advokat, VD och byråinnehavare

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (1998)

Marknadsekonom, DIHM (1988)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2001-)

SVEFO (1998–2001)

Advokaterna Arnewid och Hök (1988-1990)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, hyresrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, fordringar, immaterialrätt, marknadsrätt, mänskliga fri- och rättigheter, obeståndsrätt, offentlig upphandling, sport- och underhållningsjuridik, transaktionsjuridik, processrätt samt tvistelösning

Övriga meriter

Kommersiella styrelseuppdrag i ett flertal bolag bl a Borås Bil-koncernen.

Styrelseordförande Företagarna Västra Götaland

Fullmäktigeledamot och ledamot av valberedningen i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Ledamot av valberedningen i StyrelseAkademien Västsverige

Mottagare av ett flertal utmärkelser, bl a riksfinalist i Beautiful Business  Award, finalist i Entrepreneur of the Year, vinnare av Årets Affärsnätverkare Västra Sverige

Mobil: +46 (0)70-301 60 00
E-post: monica@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Linköping
Motala
Norrköping
Stockholm
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Eskilstuna
Katrineholm
Språk: Engelska
Franska
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund

Carl-Johan Dahlöf

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2017)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Länsförsäkringar, skadereglerare (2015-2019)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, fastighet- och entrepenadrätt, skadestånd, mänskliga fri- och rättigheter och försäkringsrätt. Arbetar specialiserat även med disciplinärenden för licensinnehavare hos SwedSec.

Mobil: 070-301 09 65
E-post: carl-johan.dahlof@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Engelska
Spanska
Medlemskap: BNI Göteborg City

Anders Danielsson

Biträdande jurist

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2022-)

Landshövding (2017-2021)

Generalsekretare Svenska Röda Korset (2016-2017)

Generaldirektor Migrationsverket (2012-2016)

Generaldirektor Säkerhetspolisen (2007-2012)

Särskild utredare Klimaträttsutredningen (2019-)

Utbildning

Jur. Kand. (1980)

 

Mobil:
E-post: anders.danielsson@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Svenska
Engelska
Tyska

Jakob Eklund

Advokat

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2014)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2017-2019)

Kronofogden (2015-2017)

Skatteverket (2014)

Verksamhetsområden

Brottmål, migrationsrätt, familjerätt, ekonomisk familjerätt, arvsrätt, fastighetsrätt, fordringsrätt, avtalsrätt, LVU, LVM och LPT, socialförsäkringsrätt och arbetsrätt.

Mobil: 070-301 20 73
E-post: jakob.eklund@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Linköping
Motala
Norrköping
Stockholm
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Eskilstuna
Katrineholm
Språk: Engelska
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund

Johan Jernryd

Advokat, Notarius Publicus

Utbildning

Jur. kand., Lunds universitet (2006)

Ekonomistudier, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2011-)

Borås tingsrätt, notarie (2010-2011)

Fortis Bank/Intertrust (2006-2010)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, arbetsrätt, avtal och transaktioner, bank och finans, bolagsrätt, fastigheter och entreprenader, fordringar, obestånd, offentlig upphandling, immaterialrätt, marknadsrätt, underhållningsjuridik, kommersiella tvister, processrätt, skadeståndsrätt, förordnandeuppdrag samt offentligt försvar och Notarius Publicus.

Mobil: 070-301 05 70
E-post: johan.jernryd@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Språk: Engelska
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund

Filip Knezevic

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2015)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Migrationsverket, asyl- och förvaltningsprocesshandläggare (2015-2019)

Verksamhetsområde

Allmän affärsjuridik, arbetsrätt, avtal och transaktioner, fordringar, immaterialrätt, sport- och underhållningsjuridik, kommersiella tvister, mänskliga fri- och rättigheter, skadeståndsrätt, utlänningsrätt, migration.

Mobil: 070-301 87 77
E-post: filip.knezevic@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Trollhättan
Uddevalla
Varberg
Språk: Engelska
Bosniska
Kroatiska
Serbiska

Eric Kollberg

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet (2021) 

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2021-)

Advokatfirman Delphi (2020), sommarnotarie och uppsatspraktikant

Advokatfirman Delphi (2019-2020), studentmedarbetare

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik.

Mobil: 070-301 06 35
E-post: Eric.kollberg@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Engelska

Dano Kostovski

Biträdande jurist

Utbildning

LL.M., King´s College London (2003)

Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (1996)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (202­1-)

Blue Biopower AB (2020)

Reuterman Advokatbyrå (2020)

Front Advokater (2016-2018)

Regeringskansliet (2007-2012)

Civil Rights Defenders (2004-2006)

Hovrätten för Västra Sverige (2002)

Arvika tingsrätt resp. Mölndals tingsrätt (1999-2001)

Hovrätten för Västra Sverige (1998-1999)

Göteborgs tingsrätt (1996-1998)

Verksamhetsområden

Allmän förvaltningsrätt, mänskliga rättigheter, skadeståndsrätt, stiftelserätt, medling, processrätt och hälsojuridik.

Mobil: 070-312 65 65
E-post: dano.kostovski@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Engelska
Makedonska

Emelie Ravelli

Biträdande jurist - tjänstledig

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet (2019)

Political Science, University of California San Diego (2017-2018) 

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-) 

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik.

Mobil: 070-301 99 55
E-post: emelie.ravelli@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Varberg
Språk: Engelska
Tyska
Medlemskap: BNI Eliten

Johanna Runius

Advokat

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2022-)

Advokat, Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2021–2022)

Biträdande jurist, Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2018–2021)

Uppsatspraktik, Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2018–2021)

Utbildning

Jur.kand., Lunds Universitet (2018)

Verksamhetsområden

Personskador, vårdnadstvister, ekonomisk familjerätt, målsägandebiträde, offentlig försvarare, offentligt biträde i LVU, LVM och LPT, fordringsmål

Mobil:
E-post: johanna.runius@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Svenska
Engelska
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund

Tilde Skånvik

Paralegal

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet (2022)

Legal English Course (2020) 

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Göteborg Stad Kontaktperson (2020-)

Faktumjuristerna Juridisk Rådgivare (2019-2020)

Övriga meriter

Vice ordförande i Brf Södra Fredriksdal

Vice President Student Traine Exchange Program (2019-2020)

Mobil:
E-post: tilde.skanvik@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Svenska
Engelska

Minna Svedjeland

Paralegal

Utbildning

Juristprogrammet, Göteborgs universitet

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2021-)

Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2017-2019)

Mobil: 0769 03 65 82
E-post: minna.svedjeland@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Svenska
Engelska

Eva Terkelsen

Advokatsekreterare

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2022-)

Mobil:
E-post: eva.terkelsen@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Svenska
Engelska

Jessica Thornström

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet (2019)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2021-)

Göteborgs tingsrätt, notarie (2019 - 2021)

Hyres- och arrendenämnden, informatör (2018 – 2019 )

Föreläsare (familjerätt, SRHR-juridik, diskrimineringsrätt m.m.) (2015-)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, processrätt, hyresrätt, stjärnfamiljejuridik, ekonomisk familjerätt, SRHR-juridik, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde, god man, mänskliga fri- och rättigheter samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV.

 

Mobil: 0703-011936
E-post: jessica.thornstrom@crusner.se
Kontor: Alingsås
Göteborg
Språk: Svenska
Engelska

Linn Torstensson

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet (2018)

Political Science, University of California San Diego (2016–2017)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2020-)

Varbergs tingsrätt, notarie (2018–2020)

Advokatfirman Delphi (2018)

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde, god man, familjerätt, mänskliga fri- och rättigheter samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV.

Mobil: 070-301 19 05
E-post: linn.torstensson@crusner.se
Kontor: Alingsås
Borås
Göteborg
Varberg
Språk: Engelska

Mia Wassberg

Ekonomiansvarig

Utbildning

Utbildning – IHM Controller (1999) 

Erfarenhet

Husjuristerna i Göteborg AB – Redovisningskonsult (2020—2021)

Ligula Hospitality Group AB- Redovisningsekonom (2019—2020)

Avero AB – Accounting Manager (2014—2019)

Eriksbergs Holding AB, Lindholmens Bygg i Göteborg AB - Ekonomiansvarig (2007-2014)

ManPower Professionals  – Redovisningsekonom – (1999-2007)

Mobil: 070-3019955
E-post: mia.wassberg@crusner.se
Kontor: Göteborg
Språk: Engelska

Lillian Wyse

Content Specialist

Utbildning

B.F.A. Fine Art Photography & Video, The School of Visual Arts NYC

User Experience & User Research, Interaction Design Foundation 

Erfarenhet

Rätt App Sverige AB (2021-)

Lint Art Collective, Art Curator and Founder (2020-)

NA-KD.com, Videographer & Editor (2018 - 2021)

32 Degrees, Retoucher & Digital Tech (2016 - 2017)

Forsman & Bodenfors, Content Creator, Internship (2016) 

Övrigt

Art Curator and Founder of Lint Art Collective (2020-)

Mobil: 073-152 65 46
E-post: lillian.wyse@ratt.nu
Kontor: Göteborg
Språk: Engelska

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.