Namn- och behörighetsbestyrkande

Namn- och behörighetsbestyrkande innebär att Notarius Publicus bestyrker namnteckning och personens behörighet att underteckna handlingen. Du måste personligen infinna dig och underteckna handlingen hos Notarius Publicus.

Du måste även ha med dig giltig legitimation och ett registerutdrag från bolagsverket och/eller en fullmakt som visar att du är behörig att underteckna handlingen.

Bestyrkande av kopia

Notarius Publicus har möjlighet att bestyrka kopior av originalhandlingar, t.ex. pass, id-kort m.m. Vid bestyrkandet måste du uppvisa originalhandlingen. Notarius Publicus kommer därefter att kontrollera originalhandlingens äkthet innan en bestyrkt kopia tas fram och lämnas ut.

Apostille

Apostille kan utfärdas på en originalhandling från en svensk myndighet, eller från en annan Notarius Publicus.

En apostille visar att handlingen är en allmän handling och att den undertecknats av en behörig myndighetsperson/Notarius Publicus.

Det finns möjlighet att få apostillen utfärdad på flera språk.

Övriga tjänster

Notarius Publicus tillhandahåller även tjänster i samband med t.ex. adoption, levnad, kontroll vid lotteridragning, i vissa fall närvaro som vittne  samt upprättandet av protokoll. Kontakta oss för mer information om dessa tjänster.

Priser och betalning

Kontakta oss för mer information om våra priser för respektive tjänst.

Betalning av våra tjänster kan ske antingen genom swish eller via bankbetalning till bankgiro.

Vänligen notera att vi inte tar emot betalning med konto-/kreditkort eller kontanter.

Mottagningskontor

Vi erbjuder endast Notarius Publicus tjänster med mottagning vid vårt kontor i Alingsås.

Handlingar som skickas per post adresseras till:

Crusner Advokatbyrå, Att: Notarius Publicus, Södra Ringgatan 6, 441 30 Alingsås.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.