Rättshjälpsbiträde

Om du är i tvist och saknar rätt att få ombudsarvode täckt av rättskyddet i din hemförsäkring, kan du i vissa fall ha rätt till rättshjälp. Läs mer om rättsskydd och rättshjälp under avsnittet Processadvokat. 

Socialmål

Om du är, eller kan bli, aktuell för tvångsingripande av en myndighet har du ofta rätt till ett offentligt biträde. Detta gäller vid vård av unga (LVU), vid vård av missbrukare (LVM), vid psykiatrisk tvångsvård (LPT) och vid rättspsykiatrisk vård (LRV).Migration

Om du är asylsökande i Sverige har du i vissa fall behov av, och rätt till, biträde. Det är Migrationsverket som beslutar om du ska få ett offentligt biträde. Om Migrationsverket beslutar att du inte har rätt till ett offentligt biträde kan du alltid anlita oss privat som så kallat juridiskt ombud.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.