01
Biträdande jurist

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2022-)

Landshövding (2017-2021)

Generalsekretare Svenska Röda Korset (2016-2017)

Generaldirektör Migrationsverket (2012-2016)

Generaldirektör Säkerhetspolisen (2007-2012)

Särskild utredare Klimaträttsutredningen (2019-)

Utbildning

Jur. Kand. (1980)

Kontor

Göteborg

03
Follow