01
Biträdande jurist

Utbildning

LL.M., King´s College London (2003)

Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (1996)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (202­1-)

Blue Biopower AB (2020)

Reuterman Advokatbyrå (2020)

Front Advokater (2016-2018)

Regeringskansliet (2007-2012)

Civil Rights Defenders (2004-2006)

Hovrätten för Västra Sverige (2002)

Arvika tingsrätt resp. Mölndals tingsrätt (1999-2001)

Hovrätten för Västra Sverige (1998-1999)

Göteborgs tingsrätt (1996-1998)

Verksamhetsområden

Allmän förvaltningsrätt, mänskliga rättigheter, skadeståndsrätt, stiftelserätt, medling, processrätt, hälsojuridik och ESG (Environmental, Social and Governance)

Kontor

Göteborg

03
Follow