01
Biträdande jurist

Kontor

Malmö

Utbildning

Juristexamen Stockholms universitet 2017

Erfarenhet

Crusner advokatbyrå 2022 -

Förvaltningsrätten Migrationsdomstolen Malmö

Migrationsverket

Verksamhetsområden

Allmän humanjuridik, Migrationsrätt, Familjerätt, Målsägandebiträde, LVU, LVM, LPT, Mänskliga rättigheter, God man, Rättegångsbiträde

Kontor

Malmö

03
Follow