Fanny Björklund

Tjänstledig

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet (2019)

Cambridge Advanced English Certificate (2013)

Verksamhetsområde

Utlänningsrätt, mänskliga fri- och rättigheter, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man, familjerätt, samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2021-)

Migrationsverket, asylhandläggare (2019–2020)

Trygg Hansa, skadereglerare (2017–2019)

Hurtig & Partners, praktikant (2018)

Kontor

Alingsås, Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Varberg

Kontakt
Engelska
fanny.bjorklund@crusner.se
0703-01 81 29