Use $item["id"] for 82
Use $item["title"] for Företag
Use $item["text"] for

Avtal och transaktioner

Avtal är till för att minska tvister, dock uppstår det tvister ändå.
Det är vid dessa tillfällen ni behöver en advokat som företräder er och era intressen.

 

Anställda

En rekrytering känns ofta bra i början och målet är självklart att samarbetet ska fungera hela vägen. Ibland uppstår dock meningsskiljaktighet mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket kan resultera i en rättslig tvist. 

Vi representerar ditt företag mot arbetstagaren och dess fackliga ombud om ett sådant finns. 

 

Fastigheter och entreprenad

Entreprenadbranschen har länge låtit ett handslag vara accepten på ett avtal.
Dock förändras tiderna och idag är avtalet avgörande för om du har rätten på din sida eller inte.

I de fall det har uppstått en tvist på grund av att avtal saknas, eller om ett avtal är vagt, kan vi hjälpa er med att reda ut vem som har rätt till vad och vad som bör åtgärdas.

 

Fodringar

Självklart är intäkter det som gör att företag växer eller avvecklas.
När kunderna inte betalar och alla inkassorekommendationer är gjorda hjälper vi till med att fortsätta processen vidare till en rättslig tvist.

 

Skadestånd

När du märker att ett avtal inte har uppfyllt överenskommelsen och er ekonomi har tagit skada hjälper vi till med att åkalla skadestånd.


Use $item["picture"] for /content/files/nyabilder/istock-637933212_ratt.jpg
Use $item["sort"] for 2

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.