Företagets advokat 

Som företagets advokat hjälper vi bolag med juridiska frågor som aktualiseras i den dagliga verksamheten eller i samband med affärer och andra betydelsefulla händelser.

Allmän affärsjuridik

Crusner Advokatbyrå bistår företag av alla storlekar med juridisk konsultation i den löpande verksamheten.

Vi hjälper bland annat till med kontraktsfrågor, avtalsförhandlingar och vid eventuella tvister med leverantörer eller kunder.

Genomtänkta avtal och beslut fattade på god juridisk grund gynnar och skapar trygghet i Ditt företag!

 

 

Anställda

De anställda är av central betydelse i de flesta verksamheter och arbetsrätten påverkar både arbetsgivare och anställda.

Vi företräder arbetsgivare med allt från rådgivning inför omorganisationer och frågeställningar kring anställningsvillkor, konkurrens och sekretess till konkreta åtgärder såsom uppsägningar.

Givetvis företräder vi även anställda som behöver hjälp mot sin arbetsgivare.


Avtal och transaktioner

Affärsavtalets utformning är grunden för ett lyckat samarbete där alla inblandade blir nöjda. Vi upprättar, reviderar och granskar avtal samt bistår och företräder våra klienter vid förhandlingar.

För att transaktioner ska bli lyckade krävs i regel att man har tagit hänsyn till juridiska frågor inom flera rättsområden. När det exempelvis gäller företags- och verksamhetsöverlåtelser uppkommer ofta frågor som rör avtalsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt och köprätt.

Vi företräder både köpare och säljare under hela processen; från att granska upplägg och att utföra bolagsvärdering till att biträda vid avtalsförhandlingar.


Bank och finans

Vårt bank- och finansteam arbetar nära våra jurister inriktade på bland annat företagsförvärv, regleringar och fastighetsfrågor samt våra jurister inom olika industrisektorer i syfte att kunna erbjuda våra klienter bästa biträde i alla sammanhang.

 

 

 

Företag och verksamheter

Vi hjälper till med rådgivning vid alla bolagsrättsliga frågor. Det kan till exempel vara vid bolagsbildning, stämmor och styrelsemöten, organisationsfrågor med mera.

 

Fastigheter och entreprenader

Fastigheter och entreprenader

Vi företräder både köpare och säljare av fastigheter exempelvis gällande granskning av avtal inför en överlåtelse eller hantering av tvister på grund av fel i fastigheten. Crusner Advokatbyrå företräder både beställare och utförare av entreprenader såväl inför som efter utförandet. Våra jurister biträder även i plan- och byggfrågor.

 

Hyra och arrende

Vi företräder hyresvärdar och hyresgäster i samband med ingående, förlängning och uppsägning av hyresavtal, men också när det uppstår skador i samband med hyra eller arrende.

 

Juridik kring fastighetsförvaltning

Vi har ett komplett utbud av tjänster riktade till fastighetsägare och förvaltare och kan bistå med allt från enklare uppdrag som inkassering av hyresfordringar och uppsägning av hyresgäster, till att förhandla kontrakt och rådge vid omstrukturering av fastighetsbestånd.

 

 

Fordringar

Crusner Advokatbyrå hjälper till med indrivning av fordringar via såväl betalningsföreläggande, utmätning, skuldsanering, ackord som stämning och konkurs.

 

 

Immateriella tillgångar, marknad och underhållning

Immateriella tillgångar, såsom varumärken och upphovsrätter, representerar ofta ett stort värde i en verksamhet eller för en upphovsman. Vi biträder i samband med avtal kring immaterialrätter och även vid immaterialrättsliga intrång. Våra jurister kan även hantera frågor som rör företagshemligheter.

Artister, musiker, författare, idrottsmän- och -kvinnor, förlag och andra medieaktörer ställs ofta inför frågor om avtal, förhandlingar, immateriella rättigheter och sponsring.

 

 

IT och dataskydd

IT-rätten är ett viktigt område för många i vår allt mer tekniska och digitaliserade värld, och där IT-området fortlöpande omfattar allt fler produkter och tjänster. Vi kan bistå företag med lösningar som är anpassade för affärer, upphandlingar och avtal på IT-rättens område.

Vi arbetar även med GDPR-frågor. Våra specialister kan hjälpa till med implementationen av GDPR i ert bolag genom våra två uppskattade och prisvärda GDPR-paket.

 


Offentlig upphandling

Inköp av varor och tjänster inom offentlig sektor är särskilt reglerat. Anbudsgivare och leverantörer kan få hjälp av oss under såväl upphandlingen som vid tilldelningsprocesserna. Vi företräder även upphandlande organisationer.

 Skadestånd

Skadeståndsprocesser kan ofta bli långa och kostsamma. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede få kvalificerad rådgivning, något som vi har lång erfarenhet av och kompetens för. När du märker att ett avtal inte har uppfyllts i enlighet med överenskommelsen och er ekonomi har tagit skada, hjälper vi till med att kräva skadestånd.

 


Tvistlösning och processrätt

Om det är möjligt försöker vi alltid hjälpa våra klienter med rådgivning så att de så långt som möjligt kan undvika att hamna i en rättslig tvist. Tyvärr går det inte alltid att undvika tvister och då är det viktigt att ha ett engagerat ombud som företräder klientens intressen och som för dennes talan på ett effektivt sätt. Alla våra advokater och biträdande jurister arbetar med tvistlösning och kan vara ombud både i och utanför domstol.

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.