Tvistemåls- och processadvokat

Som företagets eller familjens advokat arbetar vi förebyggande med rådgivning för att du som klient ska undvika att  hamna i en tvist. Men det går inte alltid att undvika tvister och då är det viktigt att ha ett engagerat ombud som företräder dina eller din organisations intressen, och som för din eller er talan på ett effektivt sätt.

Våra advokater och biträdande jurister har erfarenhet inom tvistlösning och hjälper dig genom hela tvistemålsprocessen, oavsett om det är genom förhandling direkt med en motpart eller inför en domstol, en myndighet eller en skiljenämnd. 

Domstolar och skiljenämnder

Vi kan företräda dig i samtliga domstolar i Sverige, dvs. allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. Vi kan även företräda dig i skiljenämnder. 

Företag

Avtal och transaktioner

Avtal är till för att minska tvister, dock uppstår det tvister ändå.
Det är vid dessa tillfällen ni behöver en advokat som företräder er och era intressen.

 

Anställda

En rekrytering känns ofta bra i början och målet är självklart att samarbetet ska fungera hela vägen. Ibland uppstår dock meningsskiljaktighet mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket kan resultera i en rättslig tvist. 

Vi representerar ditt företag mot arbetstagaren och dess fackliga ombud om ett sådant finns. 

 

Fastigheter och entreprenad

Entreprenadbranschen har länge låtit ett handslag vara accepten på ett avtal.
Dock förändras tiderna och idag är avtalet avgörande för om du har rätten på din sida eller inte.

I de fall det har uppstått en tvist på grund av att avtal saknas, eller om ett avtal är vagt, kan vi hjälpa er med att reda ut vem som har rätt till vad och vad som bör åtgärdas.

 

Fodringar

Självklart är intäkter det som gör att företag växer eller avvecklas.
När kunderna inte betalar och alla inkassorekommendationer är gjorda hjälper vi till med att fortsätta processen vidare till en rättslig tvist.

 

Skadestånd

När du märker att ett avtal inte har uppfyllt överenskommelsen och er ekonomi har tagit skada hjälper vi till med att åkalla skadestånd.

Förhandlingar utanför domstol

Vi kan företräda dig om du vill framställa ekonomiska eller andra krav mot någon, eller om någon har framställt något sådant krav mot dig. 

Försäkringsbolag och skadenämnder

Vi kan hjälpa dig som har drabbats av en person- eller sakskada att så snabbt som möjligt få ut den ersättning som du har rätt till.

Myndigheter

Vi kan företräda dig i förhållande till myndigheter såsom Kronofogden,  Skatteverket, Lantmäteriet och kommunala byggnadsnämnder.

Privatperson

Arv & testamente

Vi kan hjälpa dig och dina anhöriga när det inte har gått som du tänkt dig. Det kan lätt uppstå bråk och tvister med tillgångar efter arv eller om någon inom familjen väljer att skilja sig eller separerar. I vissa fall uppstår en rättslig tvist och i dessa fall bistår vi er från början till slut. 

Givetvis kan vi även hjälpa dig som är arvinge eller testamentstagare att ta tillvara på dina intressen i ett arvskifte.

 

Migration

En nyanländ flykting eller nysvensk befinner sig i ett nytt land vilket innebär en stor utmaning i vardagen. Här kan vi erbjuda kunskap av de juridiska och rättsliga handlingar som finns.

 

Personskador och försäkringar

En personskada kan vara förödande och i vissa fall får personen svårigheter livet ut.
Då gäller det att ni först och främst har ett försäkringsbolag som hjälper er i den svåra situation ni befinner er i.

Skulle det vara så att ni inte får den hjälp eller ersättning ni anser er har rätt till via försäkringsbolaget kan ni vända er till oss.
Vi har erfarenhet och kunskap inom dessa ärenden och hjälper er att nå en lösning.

 

Äktenskap och sambo

Det är alltid lätt att vara efterklok och vi vill därför uppmana er och era nära och kära till att förebygga tvister genom att skriva testamente respektive äktenskapsförord eller samboavtal.

Ibland är parterna inte överens och ärendet mynnar ut i en tvist. Vanligast är att parter tvistar om bodelningen och vårdnaden om gemensamma barn. I dessa fall kan vi bistå med rådgivning och medla mellan de inblandade.

Rättskydd och rättshjälp

Vi hjälper alltid våra klienter att, om det är möjligt, få processkostnaderna finansierade. I hemförsäkringar och många företagsförsäkringar ingår ett så kallat rättsskydd, vilket innebär att försäkringsbolaget under vissa förutsättningar ersätter ombudskostnader i tvister. En privatperson som saknar rättsskydd och som har en inkomst och förmögenhet som är låg kan i vissa fall ha rätt till så kallad rättshjälp. Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om just dina förutsättningar för rättsskydd och rättshjälp.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.