01
Advokat

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2022-)

Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2018–2022)

Utbildning

Jur.kand., Lunds Universitet (2018)

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, offentlig försvarare, särskild företrädare för barn, vårdnadstvister, ekonomisk familjeratt, arvsrätt, personskador, LVM, LVU, LPT, förvaltarskap, god man, rättegångsbiträde, fordringsrätt

Kontor

Alingsås, Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Varberg

03
Follow