Johanna Runius

Advokat

Utbildning

Juristexamen, Lunds Universitet (2018)

Verksamhetsområde

Målsägandebiträde, offentlig försvarare, särskild företrädare för barn, vårdnadstvister, ekonomisk familjeratt, arvsrätt, personskador, LVM, LVU, LPT, förvaltarskap, god man, rättegångsbiträde, fordringsrätt

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2022-)

Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2018–2022)

Kontor

Alingsås, Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Varberg

Kontakt
Engelska
johanna.runius@crusner.se
0703-01 01 74