HISTORIA
2001
Byrån grundas den 28 maj under namnet Göteborgs Juristhus, och i september hölls en stor invigning av kontoret på Vallgatan i Göteborg.
2004
Nytt kontor öppnar i Stockholm på Grev Turegatan 18, och vår första Stockholmsmedarbetare anställs.
Byrån blir advokatbyrå och byter namn till Göteborgs Juristhus Advokataktiebolag - ett namn som renderar en artikel i DN där man fascineras av namnvalet på en Stockholmsbyrå!
2006
Byrån öppnar sitt tredje kontor i Linköping, Klostergatan 29.
2009
Advokatbyrån växer och nya kontor öppnas på Museigatan 2 i Uddevalla, på Bäckgatan 36 i Varberg och på Platensgatan 21 i Motala.
2008
Advokatbyrån byter namn till Crusner Advokatbyrå.

Artiklar publiceras i Dagens Industri, Dagens Juridik och Lexpress.

Byrån mottar utmärkelse som Gasell av Dagens Industri.

Monica Crusner utses till Årets Affärsnätverkare, Västsverige.
2010
Nytt kontor öppnar på Allégatan 20 i Borås. Kontoret växer och får under sitt första år hela fem medarbetare! Motalakontoret flyttar till Luxorgatan 1.
2011
Advokatbyrån firar 10 års-jubileum på Världskulturmuseet i Göteborg tillsammans med 642 gäster som bjuds på en oförglömlig kväll med eldkonster, Crusner Airlines, solister från Göteborgsoperan, pop från Jamie Meyer, mat och dryck, punk från The Hives, rock från The Soundtrack Of Our Lives och Långfinger, och ett avslut på kvällen med John Norum och Europes The Final Countdown, innan nattvickningen med Fish & Chips från dubbeldeckaren på utsidan!
2014
Nytt kontor öppnar på Färgaregatan 3 i Alingsås.
2017

I syfte att dra nytta av den teknik som finns och på så sätt göra advokattjänster tillgängliga för fler genom att man kan vara prisvänliga, påbörjar byrån ett stort App-bygge under hösten.

Nytt kontor öppnar på Storgatan 9 i Motala och på Staveredsgatan 20 i Trollhättan.
2019
Nytt kontor öppnar på Slottsgatan 116 i Norrköping.

Byrån påbörjar sitt arbete för ett stort antal klienter som fått sina mänskliga rättigheter kränkta när de varit omhändertagna för samhällsvård genom att svenska kommuner brustit i sin tillsyn.

Crusner Advokatbyrå blir först ut bland de svenska advokatbyråerna i juni då det första testsamtalet på web-appen Rätt genomförs.
2020
I juni lanseras äntligen Rätt och finns därefter tillgänglig som såväl web-app som på AppStore och Google Play.
Nya kontor öppnar på Kungsgatan 63 i Eskilstuna och på Stationsplan 6 B i Katrineholm.


Crusner Advokatbyrå utses till Årets Advokatbyrå 2020!
2021
Crusner Advokatbyrå blir etta i Årets Advokatbyrå för andra året i rad 2021!
Byrån fyller 20 år och hoppas få fira sitt jubileum när pandemin är över.
2022
Nytt kontor öppnar på Norra Vallgatan 72 i Malmö.
2023
Byrån tilldelas utmärkelsen Årets Företag för sitt eminenta stöd pro bono till barnrättsorganisationen Majblomman.
Företagsfakta

Crusner Advokatbyrå startade sin verksamhet 2001 och är en erfaren men nytänkande fullservicebyrå. Byrån har idag kontor på tolv orter i Sverige och planerar även att öppna ytterligare kontor framöver. Kompetens, affärsmässighet och flexibilitet är ledord samtidigt som kostnadseffektiva lösningar skräddarsys för varje enskild kund. Vi är prestigelösa och engagerade och har ett nära samarbete med våra klienter. Att samarbeta med oss är alltid enkelt!Som fullservicebyrå arbetar vi med all typ av juridik. Bland våra klienter finns företag, privatpersoner och myndigheter. Alla våra advokater och biträdande jurister är specialiserade inom något eller några rättsområden, vi arbetar i team. Oavsett vem av oss  du anlitar har du tillgång till byråns samlade specialistkompetens.Kunderna är såväl privatpersoner som företag av alla storlekar, såväl svenska som utländska. Ett trettiotal av dem är börsbolag.

Företagets kompletta affärsjurist

Det ska vara självklart för dig som företagsklient att kunna vända dig till oss med de juridiska frågor som uppkommer, oavsett om frågorna är enkla, omfattande eller av komplicerad natur.Eftersom våra advokater och biträdande jurister har olika specialistkompetenser arbetar vi ofta i team så att alla juridiska aspekter i ett ärende hanteras på absolut bästa sätt, och av den jurist som är mest lämpad för respektive fråga.

Familjerätt

Det ska vara självklart för dig som privatperson att kunna vända dig till oss med de juridiska frågor som uppkommer i ditt dagliga liv när det gäller samboende, äktenskap, arv, vårdnad, boende och umgänge med barn, oavsett om frågorna är enkla, omfattande eller av komplicerad natur.Våra advokater och biträdande jurister har olika specialistkompetenser så alla juridiska aspekter i ett ärende hanteras på absolut bästa sätt, och av den jurist som är mest lämpad.

Advokatsamfundet

Byråns advokater är ledamöter i Sveriges advokatsamfund. Samtliga anställda följer samfundets regler om etik, sekretess och oberoende. Klienter som är konsumenter och som vill göra gällande ett krav mot oss med anledning av våra tjänster, kan vända sig till konsumenttvistnämnden hos Sveriges Advokatsamfund för att få sin sak prövad.

Advokatsamfundet
Hållbarhet

På Crusner Advokatbyrå eftersträvar vi hållbarhet på alla möjliga sätt. Byråns huvudkontor i Göteborg återfinns till exempel i en BREEAM In-Use-certifierad fastighet som värnar om hälsa, energi, transport, vatten, material, avfall, landanvändning och ekologi samt föroreningar. Med sitt sedumtak och 30 % fönster i fasaden ges ökat välbefinnande, och med fjärrvärme och fjärrkyla genererad av återvunnen och förnyelsebar energi och med bra förbindelser genom sitt strategiska läge visar man på ytterligare hållbarhetstänk. Byråns Stockholmskontor återfinns å andra sidan i en fastighet som visar på en annan variant på hållbarhet. I det oerhört vackra Tändstickspalatset som en gång var finansmannen Ivar Kreugers huvudkontor och som ritats av arkitekt Ivar Tengbom, har tiden stått stilla sedan huset blev färdigt i november 1928.
Där kan man snacka om återanvändning.

Genom att vi väljer tåg istället för flyg, och genom att cykla istället för att köra bil, minskar vi ytterligare på den negativa miljöpåverkan. Genom att vi också rör på oss mer, ökar vi välbefinnandet hos våra medarbetare.

Vi sparar på resurserna och undviker att printa på papper om det inte är ett måste. Vi återvinner lampor, batterier, glas, plast, möbler, kartong, papper och toners. På toaletterna använder vi handdukar istället för papper. Vi handlar alltid ekologiskt om sådant finns, och helst även  närproducerat.

På Crusner Advokatbyrå eftersträvar vi mångfald och jämställdhet, och på byrån arbetar lika många kvinnor som män. I receptionen finns boken ”Ett hållbart liv” att läsa för den som väntar inför ett möte.

Vi är samhällsengagerade och stöttar exempelvis Jontefonden i sin gärning. Vi värnar våra kommande generationer och försöker bidra på alla sätt vi kan för att de ska få en bättre värld att leva och bo i.

Rätt App
Vi har skapat Rätt för att vi vill erbjuda ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att hantera enklare juridiska ärenden.
Skapa ett konto
Brottmålsadvokat
Är du misstänkt för brott, har du blivit utsatt för ett brott eller har du blivit kallad till polisen för förhör och behöver en kompetent och erfaren brottmålsadvokat vid din sida?
Företagets advokat
Som företagets advokat hjälper vi bolag med juridiska frågor som aktualiseras i den dagliga verksamheten eller i samband med affärer och andra betydelsefulla händelser.
Familjens advokat
Som familjens advokat hjälper vi dig i samband med betydelsefulla händelser i privatlivet. Många av våra advokater och biträdande jurister är specialiserade just inom de juridiska frågor som blir aktuella i olika faser i livet.
Offentligt biträde
Många av våra advokater och biträdande jurister har stor vana som biträden och då ofta i kombination med den juridik som är aktuell i familjesammanhang. Det finns flera situationer där du som privatperson har rätt till biträde för att ta tillvara din rätt i förhållande till en myndighet eller någon annan.
Förvaltningsuppdrag
Det kan i bland uppstå konflikter i samband med bodelning efter äktenskapsskillnad eller när sambor separerar. På samma sätt kan det uppstå konflikter mellan dödsbodelägare som gör att det är svårt eller omöjligt att förvalta ett dödsbo.

Detta är två exempel på situationer där det kan vara nödvändigt att överlämna förvaltningen till någon som är neutral.Ett förvaltningsuppdrag förutsätter att det finns ett förordnande. I de flesta fall är det tingsrätten som beslutar att förordna någon för ett förvaltningsuppdrag.
Tvistemåls- och processadvokat
Som företagets eller familjens advokat arbetar vi förebyggande med rådgivning för att du som klient ska undvika att  hamna i en tvist. Men det går inte alltid att undvika tvister och då är det viktigt att ha ett engagerat ombud som företräder dina eller din organisations intressen, och som för din eller er talan på ett effektivt sätt.Våra advokater och biträdande jurister har erfarenhet inom tvistlösning och hjälper dig genom hela tvistemålsprocessen, oavsett om det är genom förhandling direkt med en motpart eller inför en domstol, en myndighet eller en skiljenämnd.
Rätt App
Dagens teknik gör det möjligt att ge våra klienter och advokater ett modernt verktyg för att kommunicera och hantera ärenden. Sedan grundandet 2001 har vi lagt stor vikt vid att kommunicera med våra klienter på deras villkor och utifrån deras behov. Det är därför ett naturlig steg för oss att nu även kunna erbjuda rådgivning på nätet.

Crusner Advokatbyrå är en nytänkande advokatbyrå som arbetar inom i stort sett alla juridiska områden. Vi har skapat Rätt för att vi vill erbjuda ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att hantera enklare juridiska ärenden.

Crusner Advokatbyrå har kontor på tio orter runt om i landet. Du är självklart välkommen att kontakta advokatbyrån direkt om ditt ärende är lite mer omfattande, eller om du hellre vill boka ett personligt möte. Observera dock att de priser som du hittar på den här webbplatsen endast gäller vid videosamtal i Rätt.
Mänskliga fri- och rättigheter
På Crusner Advokatbyrå arbetar ett större antal av våra jurister med olika skadeståndskrav som enskilda kan ha i anledning av brott mot mänskliga rättigheter. Det kan exempelvis handla om att man varit utsatt för vanvård, övergrepp eller försummelse som fosterbarn, eller att man blivit omhändertagen i barnhemsvård i anledning av ett felaktigt beslut.

Har du frågor kring ett sådant ärenden kan du maila oss på info@crusner.se eller ringa vår växel i Göteborg på
031-774 21 00 som sedan kan koppla dig vidare till någon av våra jurister som finns närmast där du bor.