Våra tjänster
Brottmålsadvokat
Är du misstänkt för brott, har du blivit utsatt för ett brott eller har du blivit kallad till polisen för förhör och behöver en kompetent och erfaren brottmålsadvokat vid din sida?
Företagets advokat
Som företagets advokat hjälper vi bolag med juridiska frågor som aktualiseras i den dagliga verksamheten eller i samband med affärer och andra betydelsefulla händelser.
Familjens advokat
Som familjens advokat hjälper vi dig i samband med betydelsefulla händelser i privatlivet. Många av våra advokater och biträdande jurister är specialiserade just inom de juridiska frågor som blir aktuella i olika faser i livet.
Offentligt biträde
Många av våra advokater och biträdande jurister har stor vana som biträden och då ofta i kombination med den juridik som är aktuell i familjesammanhang. Det finns flera situationer där du som privatperson har rätt till biträde för att ta tillvara din rätt i förhållande till en myndighet eller någon annan.
Förvaltningsuppdrag
Det kan i bland uppstå konflikter i samband med bodelning efter äktenskapsskillnad eller när sambor separerar. På samma sätt kan det uppstå konflikter mellan dödsbodelägare som gör att det är svårt eller omöjligt att förvalta ett dödsbo.

Detta är två exempel på situationer där det kan vara nödvändigt att överlämna förvaltningen till någon som är neutral.Ett förvaltningsuppdrag förutsätter att det finns ett förordnande. I de flesta fall är det tingsrätten som beslutar att förordna någon för ett förvaltningsuppdrag.
Tvistemåls- och processadvokat
Som företagets eller familjens advokat arbetar vi förebyggande med rådgivning för att du som klient ska undvika att  hamna i en tvist. Men det går inte alltid att undvika tvister och då är det viktigt att ha ett engagerat ombud som företräder dina eller din organisations intressen, och som för din eller er talan på ett effektivt sätt.Våra advokater och biträdande jurister har erfarenhet inom tvistlösning och hjälper dig genom hela tvistemålsprocessen, oavsett om det är genom förhandling direkt med en motpart eller inför en domstol, en myndighet eller en skiljenämnd.
Rätt App
Dagens teknik gör det möjligt att ge våra klienter och advokater ett modernt verktyg för att kommunicera och hantera ärenden. Sedan grundandet 2001 har vi lagt stor vikt vid att kommunicera med våra klienter på deras villkor och utifrån deras behov. Det är därför ett naturlig steg för oss att nu även kunna erbjuda rådgivning på nätet.

Crusner Advokatbyrå är en nytänkande advokatbyrå som arbetar inom i stort sett alla juridiska områden. Vi har skapat Rätt för att vi vill erbjuda ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att hantera enklare juridiska ärenden.

Crusner Advokatbyrå har kontor på tio orter runt om i landet. Du är självklart välkommen att kontakta advokatbyrån direkt om ditt ärende är lite mer omfattande, eller om du hellre vill boka ett personligt möte. Observera dock att de priser som du hittar på den här webbplatsen endast gäller vid videosamtal i Rätt.
Mänskliga fri- och rättigheter
På Crusner Advokatbyrå arbetar ett större antal av våra jurister med olika skadeståndskrav som enskilda kan ha i anledning av brott mot mänskliga rättigheter. Det kan exempelvis handla om att man varit utsatt för vanvård, övergrepp eller försummelse som fosterbarn, eller att man blivit omhändertagen i barnhemsvård i anledning av ett felaktigt beslut.

Har du frågor kring ett sådant ärenden kan du maila oss på info@crusner.se eller ringa vår växel i Göteborg på
031-774 21 00 som sedan kan koppla dig vidare till någon av våra jurister som finns närmast där du bor.
Rätt App
Vi har skapat Rätt för att vi vill erbjuda ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att hantera enklare juridiska ärenden.
Skapa ett konto