LSS

Det sociala skyddsnätet skall hjälpa människor som drabbas av sjukdom eller som lever med olika funktionsvariationer. På Crusner Advokatbyrå finns kompetens inom LSS, Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken samt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och Barnkonventionen. Vi kan hjälpa dig att ansöka om insatser och samhällsstöd, begära omprövning om du inte är nöjd med ett beslut och även driva ärenden i Förvaltningsrätten.

Om du har Unik försäkring kan de täcka en del av kostnaden genom rättsskydd.