Tvistemåls- och processadvokat

Som företagets eller familjens advokat arbetar vi förebyggande med rådgivning för att du som klient ska undvika att hamna i en tvist, men det går inte alltid att undvika tvister och då är det viktigt att ha ett engagerat ombud som företräder dina eller din organisations intressen och som för din eller er talan på ett effektivt sätt. Våra advokater och biträdande jurister har erfarenhet inom tvistlösning och hjälper dig genom hela tvistemålsprocessen, oavsett om det är genom förhandling direkt med en motpart eller inför en domstol, en myndighet eller en skiljenämnd.