Förvaltningsuppdrag

Det kan i bland uppstå konflikter i samband med bodelning efter äktenskapsskillnad eller när sambor separerar. På samma sätt kan det uppstå konflikter mellan dödsbodelägare som gör att det är svårt eller omöjligt att förvalta ett dödsbo. Detta är två exempel på situationer där det kan vara nödvändigt att överlämna förvaltningen till någon som är neutral. Ett förvaltningsuppdrag förutsätter att det finns ett förordnande. I de flesta fall är det tingsrätten som beslutar att förordna någon för ett förvaltningsuppdrag.