Mänskliga fri- och rättigheter

På Crusner Advokatbyrå arbetar ett större antal av våra jurister med olika skadeståndskrav som enskilda kan ha i anledning av brott mot mänskliga rättigheter. Det kan exempelvis handla om att man varit utsatt för vanvård, övergrepp eller försummelse som fosterbarn, eller att man blivit omhändertagen i barnhemsvård i anledning av ett felaktigt beslut.

Har du frågor kring ett sådant ärenden kan du maila oss på info@crusner.se eller ringa vår växel i Göteborg på 031-774 21 00 som sedan kan koppla dig vidare till någon av våra jurister som finns närmast där du bor.