Philip Sahlin

Biträdande jurist

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet (2009)
Utbytestermin vid Sveriges ambassad, Luxemburg (2008)
Utbytesår, europeisk affärsjuridik, Utrecht universitet, Nederländerna (2006–2007)

Certifiering
IAPP – Certified Information Privacy Professionals – Europe (2020)
Microsoft Azure Fundamentals (2022)

Verksamhetsområde

IT-rätt, dataskydd och informationssäkerhet, immaterialrätt, mänskliga fri- och rättigheter, och
finansiell reglering och regelefterlevnad (compliance).

Erfarenhet

Biträdande jurist, Crusner Advokatbyrå (2024 –)
Compliance officer och DPO, bank och finans, notarius publicus, Luxemburg (2022–2023)
Parlamentsassistent, Demokratiska partiets parlamentsgrupp, Luxemburg (2021–2022)
Egenföretagare och konsult inom compliance, Lëtzcomply, Luxemburg (2019–2021)
Compliance officer, Bank Öhman, Swedbank, Lombard International Assurance, First Names
Group, Luxemburg (2009–2019)

Kontor

Göteborg

Kontakt
Svenska, engelska, franska, luxemburgska
philip.sahlin@crusner.se
0703-53 36 41