01
Advokat

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet (2008)

Kontor

Göteborg

Verksamhetsområden

offentlig försvarare, offentlig försvarare - särskilt ekobrott, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, LRV/LPT, LVU

03
Follow