Stina Karinsdotter

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet, 2018

Verksamhetsområde

Allmän affärsjuridik, kommersiella avtal, fastighets- och entreprenadrätt, obeståndsrätt.

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2023-)

Advokatfirman Vinge (2018–2020 samt 2021–2023)

Sveriges Advokatsamfund (2020–2021)

Kontor

Kontakt
Engelska
stina.karinsdotter@crusner.se
0703000629