01
Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Uppsala Universitet (2015)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2021-)

Biträdande jurist, Avenir Advokater AB (2019-2021)

Biträdande jurist, Crusner Advokatbyrå (2019)

Bolagsjurist, Savback Helicopters AB (2017-2019)

Tingsnotarie, Domstolsverket (2015-2017)

Notarie, Kronofogden (2015)

Kontor

Norrköping

03
Follow