Andreas Törnqvist

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Uppsala Universitet (2015)

Verksamhetsområde

Kommersiella avtal, kommersiell hyresrätt, transaktioner, tvistelösning, arbetsrätt och bolagsrätt.

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2021-)

Biträdande jurist, Avenir Advokater AB (2019-2021)

Biträdande jurist, Crusner Advokatbyrå (2019)

Bolagsjurist, Savback Helicopters AB (2017-2019)

Tingsnotarie, Domstolsverket (2015-2017)

Notarie, Kronofogden (2015)

Kontor

Norrköping

Kontakt
Engelska
andreas.tornqvist@crusner.se
0722-22 03 58