Anna Linnér

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet (2002)

Verksamhetsområde

Skadestånd, mänskliga fri- och rättigheter och försäkringsrätt.

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2023-)

Länsförsäkringar, skadereglerare ansvars-, rättsskydd- och företagsskador (2006-2022)

Skandia, skadereglerare (2005)

IF, skadereglerare (2004)

Kontor

Göteborg

Kontakt
anna.linner@crusner.se
0703-01 66 91