01
Biträdande jurist

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2022-)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, Immaterialrätt, GDPR och dataskydd, innovationsjuridik, efterlevnadsjuridik förfinansiell verksamhet, blockkedjerelaterad juridik, avtalsrätt, nationelle och internationelltransaktionsjuridik

Kontor

Göteborg, Stockholm, Malmö

03
Follow