Carina Andersson

Koordinator

Utbildning

Diplomerad Projektledare (2003-2004)

Verksamhetsområde

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2023-)

BokningsBolaget (2007–2020)

Crusner Advokatbyrå (2005-2006)

TBV, Tjänstemännens Bildningsverksamhet (1999-2004)

Kontor

Göteborg

Kontakt
Engelska
carina.andersson@crusner.se
0703-01 90 20