01
Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2017)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Länsförsäkringar, skadereglerare (2015-2019)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, fastighet- och entrepenadrätt, skadestånd, mänskliga fri- och rättigheter och försäkringsrätt. Arbetar specialiserat även med disciplinärenden för licensinnehavare hos SwedSec.

Kontor

Göteborg

03
Follow