Frederic Courcambeck

Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2012)

LL.M. International Human Rights law, Raoul Wallenberg Institut, Lunds universitet (2009)

Maitrise de Droit International, Université Jean Moulin Lyon III (2005)

English Law certificate Level I, Institut de Droit Comparé, Université Jean Moulin Lyon III (2004)

Verksamhetsområde

Allmän human- och affärsjuridik, utlänningsrätt, migration, mänskliga fri- och rättigheter.

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2019-)

Migrationsverket, beslutsfattare asyl- och förvaltningsprocess (2013-2019)

Kontor

Alingsås, Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Varberg

Kontakt
Engelska, Franska
frederic.courcambeck@crusner.se
0703-01 02 11