Jessica Thornström

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet (2019)

Verksamhetsområde

Allmän affärsjuridik, processrätt, hyresrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, mänskliga fri- och rättigheter, stjärnfamiljejuridik samt SRHR-juridik.

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2021-)

Göteborgs tingsrätt, notarie (2019 - 2021)

Hyres- och arrendenämnden, informatör (2018 – 2019 )

Föreläsare (familjerätt, SRHR-juridik, diskrimineringsrätt m.m.) (2015-)

Kontor

Alingsås, Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Varberg

Kontakt
Engelska
jessica.thornstrom@crusner.se
0703-01 19 36