01
Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet (2019)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2021-)

Göteborgs tingsrätt, notarie (2019 - 2021)

Hyres- och arrendenämnden, informatör (2018 – 2019 )

Föreläsare (familjerätt, SRHR-juridik, diskrimineringsrätt m.m.) (2015-)

Verksamhetsområden

Allmän affärsjuridik, processrätt, hyresrätt, stjärnfamiljejuridik, ekonomisk familjerätt, SRHR-juridik, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde, god man, mänskliga rättigheter samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV.

Kontor

Alingsås, Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Varberg

03
Follow