Johan Arnstein

Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Göteborgs universitet (2017)

Verksamhetsområde

Brottmål (målsägandebiträde), migrationsrätt, familjerätt, ekonomisk familjerätt, arvsrätt med särskild inriktning mot bouppteckning, boutredningsman, bodelningsförrättare, arvskifte m.m, fastighetsrätt, avtalsrätt, LVU, LRV, LVM, LPT, förvaltarskap, god man, rättegångsbiträde

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2020-)

Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB, med inriktning mot humanjuridik och ekonomisk familjerätt.

Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2017-2019), inriktning mot humanjuridik och straffrätt.

Kontor

Alingsås, Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Varberg

Kontakt
Engelska
johan.arnstein@crusner.se
0703-01 61 00