01
Biträdande jurist

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs universitet (2017)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2020-)

Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB, med inriktning mot humanjuridik och ekonomisk familjerätt.

Zeijersborger & Co Advokatbyrå (2017-2019), inriktning mot humanjuridik och straffrätt.

Verksamhetsområden

Brottmål (målsägandebiträde), migrationsrätt, familjerätt, ekonomisk familjerätt, arvsrätt med särskild inriktning mot bouppteckning, boutredningsman, bodelningsförrättare, arvskifte m.m, fastighetsrätt, avtalsrätt, LVU, LRV, LVM, LPT, förvaltarskap, god man, rättegångsbiträde

Kontor

Alingsås, Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Varberg

03
Follow