01
Advokat, Notarius Publicus

Utbildning

Jur. kand., Lunds universitet (2006)

Ekonomistudier, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2011-)

Borås tingsrätt, notarie (2010-2011)

Fortis Bank/Intertrust (2006-2010)

Verksamhetsområden

allmän affärsjuridik, avtal och transaktioner, bank och finansrätt, bolagsrätt, fastigheter och entreprenader, fordringsrätt, obeståndsrätt, kommersiella tvister, processrätt, skadeståndsrätt, arvrätt, förordnandeuppdrag, offentlig försvarare, Notarius Publicus, likvidator och särskild granskningsman enligt ABL, särskild granskningsman

Kontor

Alingsås, Borås, Göteborg, Varberg

03
Follow