01
Biträdande jurist

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet (2018)

Political Science, University of California San Diego (2016–2017)

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2020-)

Varbergs tingsrätt, notarie (2018–2020)

Advokatfirman Delphi (2018)

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde, god man, familjerätt, fordringsrätt, mänskliga rättigheter samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV.

Kontor

Alingsås, Borås, Göteborg, Varberg

03
Follow