Mia Wernström

Biträdande jurist

Utbildning

Jurist kandidatexamen, Göteborgs universitet (2010)

Verksamhetsområde

Förvaltningsprocess, särskilt inom LSS, SoL och Socialförsäkringsbalken, juridik som rör funktionshinderfrågor, Barnkonventionen, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2024-)

Passal AB (2010-2023)

Kontor

Göteborg

Kontakt
Engelska
mia.wernstrom@crusner.se
0703-012928