Oscar de Hoog

Advokat

Utbildning

Retorik, Göteborgs universitet (2012)

Juris kand, Göteborgs universitet (2011)

Rättsvetenskap, Örebro universitet (2005)

Verksamhetsområde

Erfarenhet

Biträdande jurist, Crusner Advokatbyrå (2023-)

Advokat, Engström & Hellman Advokatbyrå (2020-2023)

Biträdande jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå (2018-2020)

Jurist, Alektum Group avd legal (2016-2018)

Biträdande jurist, Stavenow & Partners Advokatbyrå (2016)

Biträdande jurist, Litigate Advokatbyrå (2014-2016)

Tingsnotarie, Varbergs tingsrätt (2013-2014)

Trainee, Bird & Bird Advokatbyrå (2011-2012)

Forskningsassistent i processrätt åt Eric Bylander, juridiska institutionen, Handelshögskolan vid

Göteborgs universitet (2011)

Kontor

Göteborg

Kontakt
oscar.dehoog@crusner.se
0793-36 07 63