Roger Edvall (tid. Hägeryd)

Biträdande jurist

Utbildning

LLM, Juristexamen, Göteborgs Universitet (2016)

Verksamhetsområde

Ekonomisk familjerätt, arvsrätt med särskild inriktning mot bouppteckning, arvskifte m.m.

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2022-)

Gillis Edman Begravning & Familjejuridik (2019-2022)

Nätjuristerna (2017-2018)

Axelssons Familjejuridik (2016-2017)

Kontor

Göteborg, Borås, Uddevalla

Kontakt
Engelska
roger.hageryd@crusner.se
0703010635