Sebastian Wejedal

Biträdande jurist

Utbildning

Juris doktor i processrätt, Göteborgs universitet, 2017

Juris kandidat, Göteborgs universitet, 2010

Verksamhetsområde

Specialiserad inom domstolsprocess/tvistlösning. Därutöver även allmän humanjuridik, offentligt biträde i LVU, LVM, LPT och LRV, målsägandebiträde, rättegångsbiträde, god man och mänskliga rättigheter.

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå (2023-)

Kontor

Göteborg

Kontakt
Engelska
sebastian.wejedal@crusner.se
0703010158