Brottmålsadvokat

Du som är misstänkt eller åtalad för ett brott kan ha rätt till en offentlig försvarare. Försvararens roll är att se till att dina intressen blir tillvaratagna i den rättsliga prövningen, både när det gäller skuldfrågan och den eventuella påföljden för brottet i fråga. Våra advokater hanterar alla typer av brottmål, även mål som gäller ekonomisk brottslighet (ekobrott).

Du som har blivit utsatt för brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets roll är att säkerställa att du vid en eventuell rättegång får det skadestånd du är berättigad till samt vägleda dig genom hela rättsprocessen.    

Försvarare

Som misstänkt för ett brott har du alltid rätt att rådgöra med och låta dig företrädas av en advokat, en så kallad offentlig försvarare. En offentlig försvarare tar tillvara dina rättigheter under hela brottmålsprocessen, från det första polisförhöret, under hela förundersökningen och senare vid en eventuell domstolsförhandling. 

 

 

Målsägandebiträde

Den som har utsatts för ett brott (målsägande) har rätt till ett målsägandebiträde
(en advokat eller jurist), som ska bevaka personens rättigheter under polisutredningen och vid rättegången. Målsäganden har rätt att begära den jurist/advokat som han eller hon önskar. 

Att vara den som utsatts för ett brott är svårt på flera sätt. I en sådan situation vet vi att vi kan hjälpa till. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.