Familjens advokat

Som familjens advokat hjälper vi dig i samband med betydelsefulla händelser i privatlivet. Många av våra advokater och biträdande jurister är specialiserade just inom de juridiska frågor som blir aktuella i olika faser i livet.

Allmän humanjuridik

Vi fokuserar på att hjälpa människor i deras livs, ofta, svåraste situationer. Vi har alltid människan i fokus och ser varje problem som ett första steg mot en förbättring av klientens livssituation. Som familjens advokat har vi erfarenhet, kunskap och förståelse för hur olika problem – små som stora – kan lösas och hanteras. Vår förhoppning är att vi genom vår samlade kunskap och erfarenhet ska kunna hjälpa andra utifrån deras respektive livssituation och förutsättningar. Oavsett bakgrund och livsval är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anställd

Ett företags anställda är av central betydelse och arbetsrätten påverkar både arbetsgivare och anställda. Vi företräder dig som är anställd med allt från rådgivning kring anställningsavtal och dess villkor till mer konkreta åtgärder. Vid tvister mot arbetsgivare finns vi vid din sida om du önskar det. Du kan också vända dig till oss om du blivit uppsagd eller inte får din lön utbetald.

 

 

Arv och Testamente

Vi kan hjälpa dig så att det blir så som du har tänkt dig med dina tillgångar när du går bort. Vanligt sätt att hantera detta är att skriva testamente. Givetvis kan vi även hjälpa dig som är arvinge eller testamentstagare att ta tillvara på dina intressen i ett arvskifte.

 

 

Avtal

Avtal är grunden för ett lyckat samarbete där alla inblandade blir nöjda. Som privatperson kan det vara svårt att förstå avtal som arbetsgivaren eller företag har gett dig. Vår roll är att hjälpa dig vid avtalsfrågor. Vi kan upprätta, revidera och granska avtal. Du kan vända dig till oss om du har ett avtal som du skulle vilja omförhandla eller avbryta. Vi kan också bistå och företräda dig vid förhandlingar.

 

 

Barn

Vi har stor erfarenhet av mål om vårdnad, boende och umgänge. När föräldrar hamnar i konflikt kring de gemensamma barnen kan det ibland vara nödvändigt att få juridiskt stöd för att lyfta fram vad som är det bästa för barnet. Då kan du vända dig till oss för att få stöd i kontakten med den andra föräldern och även i förhållande till domstolar och myndigheter. Från det att en tvist uppstår till dess att målet avgörs av domstol hjälper vi dig.

 

Fordringar

Crusner Advokatbyrå hjälper dig som har fått falska fakturor med att bestrida dessa.
Vi hjälper även till om någon står i ekonomisk skuld till dig som privatperson.

Fastigheter, dolda fel och hyra

Vi företräder både köpare och säljare av fastigheter exempelvis gällande granskning av avtal inför en överlåtelse eller hantering av tvister på grund av fel i fastigheten. Vi företräder även både beställare och utförare av entreprenader såväl inför som efter utförandet samt biträder i plan- och byggfrågor.

Hyra och arrende
Vi företräder både hyresvärdar och hyresgäster i samband med ingående, förlängning och uppsägning av hyresavtal, och också när det uppstår skador i samband med hyra, samt motsvarande när det gäller arrende. 

 

 

Generationsskiften i familjeföretag

Om du äger ett företag som du vill lämna vidare till dina barn kan vi hjälpa dig i den processen. Vi stödjer dig så att det blir en smidig övergång som beaktar de olika intressen som finns hos dig som lämnar över, respektive hos den eller de som tar vid. Givetvis kan vi företräda en enskild person i ett generationsskifte, exempelvis ett barn som ska ta över.

Rättsskydd

Om det är möjligt försöker vi alltid hjälpa våra klienter med rådgivning så att de så långt som möjligt kan undvika att hamna i en rättslig tvist. Men det går inte alltid att undvika tvister och då är det viktigt att ha ett engagerat ombud som företräder klientens intressen och som för dennes talan på
ett effektivt sätt. Alla våra advokater och biträdande jurister arbetar med tvistlösning och kan vara ombud både i och utanför domstol.

Skadestånd

Personskador och försäkringar.

En personskada kan vara förödande och i vissa fall kan den leda till livslånga konsekvenser för en person.
Då gäller det att ni först och främst har ett försäkringsbolag som hjälper er i den svåra situation ni befinner er i.

Skulle det vara så att ni inte får den hjälp eller ersättning ni anser er ha rätt till via försäkringsbolaget kan ni vända er till oss.
Vi har erfarenhet och kunskap inom dessa ärenden och hjälper er att nå en lösning.

 

Tvist

Om det är möjligt försöker vi alltid hjälpa våra klienter med rådgivning så att de så långt som möjligt kan undvika att hamna i en rättslig tvist. Men det går inte alltid att undvika tvister och då är det viktigt att ha ett engagerat ombud som företräder klientens intressen och som för dennes talan på ett effektivt sätt.

Alla våra advokater och biträdande jurister arbetar med tvistlösning och kan vara ombud både i och utanför domstol.

 

 

Äktenskap- och partnerskap

Att säkra sin ekonomiska situation när man har ingått äktenskap eller blivit sambo har blivit allt vanligare. Allt fler blir mer medvetna om vilka risker och tvister som kan uppstå om man inte har förebyggt relationen med äktenskapsförord eller samboavtal.
Vi hjälper till med att upprätta de dokument som behövs för att båda parter ska känna sig trygga i relationen, och vid en eventuell separation.

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.